Jdi na obsah Jdi na menu
 


Paca silento, ke ne blovas eĉ vento.
Dio longe paciencas, sed severe rekompencas.
Espero kaj pacienco kondukas al potenco.
Laboro kaj pacienco kondukas al potenco.
Per pacienco kaj fervoro sukcesas ĉiu laboro.
Per pacienco venas scienco.
Venas rido post minaco, kaj paciĝo post malpaco.
Juĝo komencita paciĝon ne malhelpas.
Paco al lia cindro!
Geedzoj en paco vivas en reĝa palaco.
Pli bona estas paco feliĉa, ol havo plej riĉa.
Pli valoras paco malbona, ol malpaco plej bona.
Kiu akceptas donacon, perdas la pacon.
Eĉ kiu plej bone pafas, tamen iam maltrafas.
Homo pafas, Dio trafas.
Kien ajn mi pafas, ĉio maltrafas.
Pafi - maltrafi.
Por muŝon mortigi, oni pafilegon ne uzas.
Kun urso promenu, sed pafilon prete tenu.
Li pafis sin for.
Mi blinde pafos, eble trafos.
Eminenta ŝuldanto - malbona paganto.
Pagas maljunaj jaroj por junaj eraroj.
Pagas ne riĉulo, pagas kulpulo.
Avarulo pagas duoble.
El fremda poŝo oni pagas facile.
Kiu pekis, tiu pagas.
Larmoj ŝuldon ne pagas.
Mano pekis, dorso pagas.
Oni ne pagas per gloro al sia tajloro.
Pagas ne riĉulo, pagas kulpulo.
Se okulo ne vidis, pagas la poŝo.
Tempo prenas, tempo pagas.
Pagi por fremda festeno.
Pagi sen partopreno por fremda festeno.
Hodiaŭ pagi vi devas, morgaŭ kredite ricevos.
Li havis viandon, mi havis nur oston - li havis la ĝuon, mi pagis la koston.
Pago de ŝuldanto estas bona en ĉiu kvanto.
Kia pago, tia ago.
Kia ago, tia pago.
Nenia ago fariĝas sen pago.
Pensoj iras trans limo sen pago kaj timo.
Por ĉiu ago venas la tempo de pago.
Ŝuldo ne makulas, sed pagon postulas.
Pagos lupo por la ŝafo.
Senkonscie vi agis - konscie vi pagos.
Kiu donis garantion, tiu pagu la ŝuldon.
Kiu rompis, tiu pagu.
Okulo ne vidis - pagu la sako.
Sen fajro ne brulas eĉ pajlo.
Forportu vian pakaĵon kaj havaĵon!
Pli kostas la sako, ol la tuta pako.
Ĝi estas malpaco pri la reĝa palaco.
Geedzoj en paco vivas en reĝa palaco.
Rano eĉ en palaco sopiras pri marĉo.
Ĉe stomako malsata ne kapricas palato.
Palpi al iu la pulson.
Pano buŝon ne serĉas.
Pano estas alportita, korbo estu forĵetita.
Akvo kaj pano servas al sano.
De tro da pano venas malsano.
Kia greno, tia pano.
Kie pano estas, tie musoj ne mankas.
Kie estas pano, ne mankas panpecetoj.
Li donas peceton da pano kaj bategon per mano.
Multe da peno, neniom da pano.
Ne karesu per mano, sed karesu per pano.
Ne laciĝos mano, ne fariĝos pano.
Ne mankas tombo por mortinto nek pano por vivanto.
Nur pano kun fromaĝo, sed afabla vizaĝo.
Pecon detranĉitan al la pano ne regluu.
Pli bona pano sen butero, ol dolĉa kuko sen libero.
Riĉa zorgas pri ĉampano, malriĉa pri pano.
Sperta mano ne restas sen pano.
Stomako malsata nur pri pano meditas.
Ŝafo donas sian lanon, por ke mastro havu panon.
Dio donis infanon, Dio donos por ĝi panon.
Espero panon ne donas.
Instruas mizero manĝi panon sen butero.
Kiu panon donas, malsaton ne konas.
Kiu serĉas marcipanon, perdas sian panon.
Kiu volas panon, ne dorlotu la manon.
Liveru nur panon, manĝontoj sin trovos.
Mi panon ne esperis, subite kuko aperis.
Ne el unu forno li manĝis jam panon.
Oni lekas la manon, sed celas la panon.
Rezonado kaj filozofado panon ne donas.
Kie estas pano, ne mankas panpecetoj.
Seka panpeco, sed en libereco.
Ne ĉiu papereto estas banka bileto.
Al la papero ne mankas tolero.
Plumo ne sentas, papero silentas.
Ne povas ĉiu homo esti pap' en Romo.
Nevo de papo facile fariĝas kardinalo.
Romo estas tie, kie estas la papo.
Esti en Romo kaj ne vidi la Papon.
Animo al paradizo deziras, sed pekoj retiras.
Li havas dentojn ne por parado.
Liaj flugiloj paraliziĝis.
Kiam forto ordonas, leĝo pardonas.
Pardonemeco superas justecon.
Fajron estingas akvo, pekon pardono.
Kontraŭ peko prediku, sed pekinton pardonu.
Riĉulo havas grandan parencaron.
Parenc' al parenco ne malhelpas intence.
Parenco per Adamo.
Parenc' al parenco ne malhelpas intence.
Pli bona amiko intima, ol parenco malproksima.
Malriĉulo parencojn ne havas.
Eĉ en Parizo herbo ne fariĝas cerbo.
Kion Parizo aplaŭdas, Berlino mallaŭdas.
Bela paro por altaro.
Pli tiras virina haro, ol ĉevala paro.
Por paro amanta ĉiu loketo sufiĉas.
Veturi sur sia paro da kruroj.
Kia paroĥestro, tia paroĥo.
Kia paroĥestro, tia paroĥo.
Parolanto semas, aŭdanto rikoltas.
Kiu ĉion senpripense parolas, aŭdos tion, kion li ne volas.
Kiu multe parolas, malamikon konsolas.
Kiu multe parolas, ne multe faras.
Koro tro plena - buŝo parolas.
Li parolas sen senco kaj sen interligo.
Malsaĝulo kaj infano parolas la veron.
Mensogu kiom vi volas, sed memoru kion vi parolas.
Petro parolas sen direkto, sed Paŭlo konjektu.
Paroli dolĉe en la orelon.
Paroli per vortoj kovritaj.
Paroli sensencaĵon.
Granda parolisto, malgranda faristo.
Granda parolisto estas duba faristo.
Parolo anĝela, sed penso pri ŝtelo.
Parolo estas arĝento, oron similas silento.
De parolo ĝis faro estas tre malproksime.
Granda parolo, sed malgranda volo.
Mensogas kiel kalendaro; kiel gazeto; kiel funebra parolo.
Montras parolo, kion cerbo valoras.
Ne kredu al parolo sen propra kontrolo.
Por parolo delira ne ekzistas rediro.
Ripetado estas plej bona lernado.Ripetata parolo pri la sama titolo.
Trafi per la parolo rekte en la vizaĝon.
Paroloj kaj faroj estas malsamaj aferoj.
Per paroloj li bruas, tutan urbon detruas.
Se vi senfine parolos, de ĝi la poto ne bolos.
En dom' de pendigito pri ŝnuro ne parolu.
Inter generaloj parolu pri bataloj.
Silentu donante, parolu ricevante.
Du botoj faras paron.
En ĉiu transloĝiĝo estas parto de ruiniĝo.
La parto plej vasta venos la lasta.
Ŝiru vin en du partojn, la mondo trian postulos.
Al ĉiu frato lian parton.
Pagi sen partopreno por fremda festeno.
Hundo bojas, pasanto vojas.
Kiam pasanto jam trinkis, li la puton insultas.
Ebrieco pasas post dormo, malsaĝeco neniam.
Malsaĝulo kiel tamburo, - kiu pasas, lin batas.
Se kalumnio eĉ pasas, ĝi ĉiam ion lasas.
Vundo pasas, vorto restas.
Ĝi estas ankoraŭ pasero en aero.
Pasero sperta estas lerta.
Pasero sperta ne bezonas averton.
Unu pasero alian valoras.
Pri tio jam ĉiuj paseroj babilas.
Celis paseron, trafis anseron.
Fordoni anseron, por ricevi paseron.
Li scias, kie la kankroj pasigas la vintron.
Pasinta doloro for el memoro.
Leĝo pasintaĵon ne tuŝas.
Serĉi la tagon pasintan.
Li zorgas pri ĝi kiel pri neĝo pasintjara.
Malplaĉas nenio, se taksas pasio.
Aperas prudento, kiam pasis la momento.
Estis la tempo, ni ne komprenis, - pasis la tempo, la saĝ' al ni venis.
Kiam pasis la aĝo, aperas la saĝo.
Kio pasis, ne revenos.
Kio pasis, nin forlasis.
Kio estis kaj pasis, tion tempo frakasis.
Li pasis akvon kaj fajron kaj marĉojn kaj marojn.
Ne unu fajron li pasis, ne unu hundo lin ĉasis.
Plenumita via ofico, nun pasis via vico!
Venis mizero, - helpu min, frato; pasis mizero, - for, malamato.
Kara estas ovo, kiam venas la Pasko.
Se oni amas la gaston, oni zorgas la paston.
Eĉ kontraŭ pastra prediko troviĝas kritiko.
Por la mono pastra preĝo, por la mono romp' de leĝo.
Pastro ŝafon ne prenas, ĝi hejmen revenas.
Pastro vivas de preĝoj, advokato de leĝoj.
Ne prenis pastro la donon - rekaŝu sako la monon.
Okulo de mastro pli ol beno de pastro.
Pastron nutras preĝejo.
De majesta ĝis ridinda estas nur unu paŝo.
Unua paŝo iron direktas.
Hejma dometo estas kiel patrineto.
Bato de patrino ne longe doloras.
Infano ne krias, patrino ne scias.
Kia patrino, tia filino.
Ne prediku knabino al via patrino.
Pli zorgas unu patrino pri dek infanoj, ol dek infanoj pri unu patrino.
Pli zorgas unu patrino pri dek infanoj, ol dek infanoj pri unu patrino.
Por patrino ne ekzistas infano malbela.
Senlaboreco estas patrino de ĉiuj malvirtoj.
Se vi volas filinon, flatu la patrinon.
Filo konfesis - patro forgesis.
Li estas la portreto de sia patro.
Li estas portreto de sia patro.
Patroj avaras, infanoj malŝparas.
Pro vorta ludo li eĉ patron ne domaĝas.
Li mem estas patrono por sia persono.
Petro kornojn tenas, Paŭlo lakton prenas.
Petro parolas sen direkto, sed Paŭlo konjektu.
Petro rifuzas, Paŭlo ekuzas.
Por Paŭlo sperto - por Petro averto.
Per promesoj estas pavimita la infero.
Pelis pavon, falis kavon.
Li donas peceton da pano kaj bategon per mano.
Al pec' pecon algluas, kiu neston konstruas.
Bongusta peco longe ne atendas.
Pecon detranĉitan al la pano ne regluu.
Al pec' pecon algluas, kiu neston konstruas.
Se Peĉjo ne semos, Petro ne rikoltos.
Ju pli da babilado, des pli da pekado.
Kontraŭ peko batalu, sed pekanton ne tuŝu.
Pekas junuloj kaj pekas maljunuloj.
Kapo pekas, piedoj suferas.
Ne pekas drinkulo, pekas ebriulo.
Ne pekas drinkulo, pekas ebriulo.
Pekas junuloj kaj pekas maljunuloj.
Peke akirita ne estas profita.
Peko malnova perdas pekecon.
Nenia peketo restas longe sekreto.
Pekinto pentas - kolero silentas.
Kontraŭ peko prediku, sed pekinton pardonu.
Kiu pekis, tiu pagas.
Kiu ne pekis, kiu ne eraris?
Mano pekis, dorso pagas.
Peko kaj eraro estas ecoj de l' homaro.
Peko malnova perdas pekecon.
De peko kaj mizero estas plena la tero.
Kontraŭ peko batalu, sed pekanton ne tuŝu.
Kontraŭ peko prediku, sed pekinton pardonu.
Kun la peko en mano.
Malfeliĉo kaj peko leviĝas sen veko.
Malplena sako puŝas al peko.
Malplena sako tentas al peko.
Por peko senkonscia puno nenia.
Se peko trafas, eĉ bastono ekpafas.
Animo al paradizo deziras, sed pekoj retiras.
Deko da pekoj - unu la puno.
Pekon serĉi oni ne bezonas.
Fajron estingas akvo, pekon pardono.
Puno pekon svingas, favorkoreco ĝin estingas.
Ĉiu estis junulo, ĉiu estis pekulo.
Eĉ inter piuloj ne mankas pekuloj.
Kiu tro pelas, nur malakcelas.
Plej juna katido musojn jam pelas.
Pli efike ol bato pelas malsato.
Peli tagojn sen afero de mateno al vespero.
Pelis pavon, falis kavon.
Pelu mizeron tra l' pordo, ĝi revenos tra l' fenestro.
Ne pelu tiun, kiu mem forkuras.
Profiton celu, sed aliajn ne pelu.
Kiom ajn oni penas, per forto plaĉo ne venas.
Kiu laboras kaj deziras, tiu akiras, - kiu mem ne penas, nenio al li venas.
Tajloro krimis, botisto pendas.
Por pendigi ŝteliston, antaŭe lin kaptu.
En dom' de pendigito pri ŝnuro ne parolu.
Pendonto ne dronos.
Longe ŝtelas ŝtelisto, tamen fine li pendos.
Al koro penetro per okula fenestro.
Bona puno por malbona peno.
Multe da peno, neniom da pano.
Nenia peno nek provo donos lakton de bovo.
Venas ĉagreno sen granda peno.
Ne ŝpari monon nek penon.
Ne valoras la akiro eĉ la penon de l' deziro.
Kiom ajn vi penos, nenio elvenos.
Kiu multe babilas, pensas malmulte.
Ŝerce dirite, cele pensite.
Parolo anĝela, sed penso pri ŝtelo.
Pensoj iras trans limo sen pago kaj timo.
Pekinto pentas - kolero silentas.
Ne hontu penti pri faro, hontu persisti en eraro.
Se vulpo pentofaras, gardu la kokidojn.
Ne pentru diablon sur la muro.
Kiu akceptas donacon, perdas la pacon.
Kiu avidas pli bonan, perdas plej bezonan.
Kiu domaĝas groŝon, perdas la tutan poŝon.
Kiu havas malican celon, ofte perdas sian propran felon.
Kiu koleras, tiu perdas.
Kiu serĉas marcipanon, perdas sian panon.
Peko malnova perdas pekecon.
Perdi la kandelon el la kapo.
Perdi la kuraĝon.
Perdi la saĝon.
Imiti grandsinjoron - perdi baldaŭ la oron.
Pli bone estas reiri, ol perdi la vojon.
Pli bone malmulte gajni, ol multe perdi.
Pli facile estas perdi vilaĝon, ol akiri domon.
Pli facile estas vilaĝon perdi, ol domon akiri.
Perdiĝas per pruntedono amiko kaj mono.
Groŝo ŝparita neniam perdiĝas.
Pro vorta piko ofte perdiĝas amiko.
Pro karta preno perdiĝis bieno.
Perdinta la kapon pri haroj ne ploras.
Kion ni havas, por ni ne valoras, - kiam ni ĝin perdis, ni ploras.
Kion vi ne perdis, tion ne serĉu.
Kiu perdis la kapon, ne bezonas jam ĉapon.
Unu fojon ŝtelis pomon kaj perdis por ĉiam honestan nomon.
Bono farita ne estas perdita.
Kio estas lernita, ne estas perdita.
Mono perdita, nenio perdita - honoro perdita, ĉio perdita.
Mono perdita, nenio perdita - honoro perdita, ĉio perdita.
Mono perdita, nenio perdita - honoro perdita, ĉio perdita.
Mono perdita, nenio perdita - honoro perdita, ĉio perdita.
Prokrastita ne estas perdita.
Kiel akirite, tiel perdite.
Akiro kaj perdo rajdas duope.
Kiu multe profitas, ankaŭ perdon ne evitas.
Diron oni neas, skribo ne pereas.
Feliĉo leĝon ne obeas, subite naskiĝas, subite pereas.
Kiu cedas al sia infano, ĝin pereigas per propra mano.
Pereis ŝafino, pereu ankaŭ la ŝafido.
De atendo kaj espero pereis multaj sur la tero.
Pro najleto bagatela pereis ĉevalo plej bela.
Bona ideo venas post la pereo.
Pereis ŝafino, pereu ankaŭ la ŝafido.
Ŝtelisto ŝteliston ne perfidas.
Dio ne perfidas, se homo lin fidas.
Kio en koro sidas, la vizaĝo perfidas.
Se en kor' io sidas, vizaĝo perfidas.
Ĉe plej granda fido memoru pri perfido.
Tro da konfido kondukas al perfido.
Oni perfidon prenas, sed perfidulon abomenas.
Oni perfidon prenas, sed perfidulon abomenas.
Perforta amo estas plej forta malamo.
Kion Dio ne donis, perforte ne postulu.
Kion Dio ne donis, tion perforte ne serĉu.
Ne volas kokin' al festeno, sed oni ĝin trenas perforte.
Ĵeti perlojn antaŭ la porkojn.
Oni batas, malkaresas, kaj eĉ plori ne permesas.
Se vi krudulon iom karesos, li al si ĉion permesos.
Ne hontu penti pri faro, hontu persisti en eraro.
Ĉion rigardi tra sia persona vitro.
Ĉiu persono kun sia bezono.
Li mem estas patrono por sia persono.
Ne batas bastono sen persono.
Oni vivas ne kun mono, sed kun persono.
Sur lia nuko sidas pli ol peruko.
Per mezuro kaj peso akiriĝas sukceso.
En juneco ni petas, en maljuneco forĵetas.
Kiu ne petas, tiu ne ricevas.
Ne havante, oni petas; ricevinte, forĵetas.
Pri kio amikoj sekretas, ili vian juĝon ne petas.
Se amiko petas, li neniam ripetas.
Sinjoro petas, kvazaŭ dekretas.
Gasto tro petata foriras malsata.
Por gasto ne petita mankas kulero.
Servo ne petita ne estas merita.
Venas kvazaŭ vokita kaj petita.
Peto de barono estas ordono.
Peto kaj demando kondukas tra l' tuta lando.
Ili estas en akordo, kiel peto kaj mordo.
Venos knabeto ankaŭ kun peto.
Lang' estas mola kaj laŭvole petola.
Petolado sen mezuro ne kondukas al plezuro.
Infanon malbonigas ne petolado, sed malbona kamarado.
Birdo petolas, kiom ĝi volas.
Sango bolas, juneco petolas.
Juneco petolis, maljuneco malsatos.
Troa petolo estas danĝera por la kolo.
Petolu, diboĉu, sed poste sorton ne riproĉu.
Tie vi petos, vi tiros, vi nenion akiros.
Petro kornojn tenas, Paŭlo lakton prenas.
Petro parolas sen direkto, sed Paŭlo konjektu.
Petro rifuzas, Paŭlo ekuzas.
Mankis al Petro klopodoj, li aĉetis al si domon.
Por Paŭlo sperto - por Petro averto.
Se Peĉjo ne semos, Petro ne rikoltos.
Petron kruro doloras, Karolo ne lamas.
Oro estas pli peza ol fero, pli malpeza ol aero.
Por amiko komplezo neniam estas tro peza.
Sur ĉeval' de najbaro la ŝarĝo ne pezas.
Malgranda pezo, sed granda prezo.
Tro da enspezo ne estas tro da pezo.
Piaj deziroj.
Malfeliĉo venas rajde, foriras piede.
Ne estas piediranto kolego al rajdanto.
Piedo ne atentis, kapo eksentis.
Lia animo forkuris en la pinton de la piedo.
Stari per unu piedo en la tombo.
Danci antaŭ iu sur piedoj kaj manoj.
Eĉ kvar piedoj de ĉevalo ĝin ne savas de falo.
Kapo pekas, piedoj suferas.
Li estas en klopodoj de l' kapo ĝis piedoj.
Oni prenas per manoj, redonas per piedoj.
Li forpelis siajn piedojn.
Mizero piedojn sanigas, kolon elastigas.
Kiu levis la piedon, devas ekpaŝi.
Se ezoko piiĝis, gobio ne dormu.
Al vi oni predikas kaj nin oni pikas.
Geamantoj sin pikas.
Korvo al korvo okulon ne pikas.
Piki al iu la vundan lokon.
Nek pikite, nek hakite.
Kulo nenion valoras, sed ĝia piko doloras.
Pro vorta piko ofte perdiĝas amiko.
pinglo povas koron trapiki.
Sidi kiel sur pingloj.
Sidi sur pingloj.
La afero ne staras sur pinto de ponto.
Li vidas nur ĝis la pinto de sia nazo.
Lia animo forkuris en la pinton de la piedo.
Nek pio por Dio, nek kapablo por diablo.
Eĉ inter piuloj ne mankas pekuloj.
Ĝi glitas de li kiel pizo de muro.
Ne valoranto plaĉas, sed plaĉanto valoras.
Al ĉiu besto plaĉas ĝia nesto.
Eĉ kaprino plaĉas, se la doto sufiĉas.
Kiu flatas al ĉiu, plaĉas al neniu.
Ne valoranto plaĉas, sed plaĉanto valoras.
Se ne plaĉas la najbaro, ne plaĉas lia faro.
Se ne plaĉas la najbaro, ne plaĉas lia faro.
Simio al simio plaĉas pli ol ĉio.
Trio plaĉas al Dio.
Kion leĝo malpermesas, tio plaĉi ne ĉesas.
Al vi ne plaĉis sitelo, laboru per martelo.
Ankoraŭ neniu plaĉis al ĉiu.
Kiom ajn oni penas, per forto plaĉo ne venas.
Al Dio plaĉu, sed sur diablon ne kraĉu.
Brava batalanto kontraŭ plado bolanta.
Klopodi pri ĉies favoro estas pleje malsaĝa laboro.
Plena estas la infero de promesitaj aferoj.
Plena glaso da vino, sed kun guto da veneno.
Plena kaso ŝteliston altiras.
Plena sako ĉiun mastron al vi klinos.
Plena stomako laŭdas la faston.
Aŭ plej riĉa stato, aŭ plena malsato.
Apud plena manĝotablo ĉiu estas tre afabla.
De peko kaj mizero estas plena la tero.
Koro tro plena - buŝo parolas.
Matena horo estas plena de oro.
Pli valoras propra ĉemizo, ol fremda plena valizo.
Ĉiuj enterigitoj estas plenaj de meritoj.
Ŝparu groŝon - vi havos plenan poŝon.
Plenblovi la lipojn.
Li atendas kaj plendas kaj denove atendas.
Se neniu plendas, neniu defendas.
De plendo kaj ploro ne foriĝas doloro.
De senpripensa rekomendo venas ploro kaj plendo.
Ne helpas plendo nek ploro kontraŭ kreditoro.
Rekomendo kondukas al plendo.
Senfara plendo ne estas defendo.
Plendoj stomakon ne plenigas.
Plendoj stomakon ne plenigas.
Unu guto plenigas la glason.
Unu sola guto la glason plenigas.
Vortoj sakon ne plenigas.
Sakon kun truo vi neniam plenigos.
Koro pleniĝas - lango moviĝas.
Se la kaliko tro pleniĝas, la vino elverŝiĝas.
Se sako tro pleniĝas, ĝi baldaŭ disŝiriĝas.
Mono plenumas ĉiujn oficojn.
Nobelo promesojn disdonas, kampulo promesojn plenumas.
Plenumiĝis la tasko per granda fiasko.
Plenumita via ofico, nun pasis via vico!
La afero estas plenumita.
Multe komencite, malmulte plenumite.
Promeso estas larĝa, plenumo estas ŝarĝa.
Aĝo tro matura ne estas plezura.
Amo supermezura ne estas plezura.
Al la malamik' en kuro faru ponton kun plezuro.
Antaŭ ĉio zorgu oficon, - plezuro atendos sian vicon.
Iras ĉiu kruro laŭ sia plezuro.
Malhumileco estas kara plezuro.
Memori pri mezuro en laboro kaj plezuro.
Petolado sen mezuro ne kondukas al plezuro.
Por ĉiu plezuro devas esti mezuro.
Vivi en silko kaj veluro, en ĝojo kaj plezuro.
Inter miaj muroj estu miaj plezuroj.
Donu al krudulo plezuron, li ne scios mezuron.
Plibono estas malamiko de bono.
Tra vitro de teruro pligrandiĝas la mezuro.
Ploranton ni evitas, ridanton ni imitas.
Kio doloras, pri tio ni ploras.
Kion ni havas, por ni ne valoras, - kiam ni ĝin perdis, ni ploras.
Kiu sentas - ploras, kiu vidas - nur ridas.
Ni vidas, kiu ridas, - kiu ploras, ni ne vidas.
Ofte kantas la buŝo, kiam ploras la koro.
Perdinta la kapon pri haroj ne ploras.
Unu floras, alia ploras.
Oni batas, malkaresas, kaj eĉ plori ne permesas.
Amiko en ĝojo kaj ploro.
De plendo kaj ploro ne foriĝas doloro.
De senpripensa rekomendo venas ploro kaj plendo.
Fremda doloro ne kondukas al ploro.
Ne helpas ploro al doloro.
Ne helpas plendo nek ploro kontraŭ kreditoro.
Ne sufiĉas ploro al kreditoro.
Rido matene - ploro vespere.
Virina ploro sen valoro.
Ĝemu kaj ploru, sed ĝis fino laboru.
Morgaŭ frue venos plue.
Vulpo mienon ŝanĝas, sed plue kokidojn manĝas.
Malsaĝuloj kreskas mem, sen plugo kaj sem'.
Plumo ne sentas, papero silentas.
Pluvo en Aprilo - por la tero utilo.
Granda nubo, eta pluvo.
Granda nubo, malgranda pluvo.
Li trafis el sub pluvo en riveron.
En via malica regalo vin atendas ankaŭ pokalo.
Inter pokalo kaj lipoj povas multe okazi.
Reĝo donacis, sed polico minacas.
Li estas frotita kaj polurita.
Ĉio estas por li kiel polvero sur la tero.
Ĵeti polvon en la okulojn.
Ŝuti polvon en la okulojn.
Eĉ por pomo putranta troviĝas amanto.
Unu fojon ŝtelis pomon kaj perdis por ĉiam honestan nomon.
La afero ne staras sur pinto de ponto.
Al la malamik' en kuro faru ponton kun plezuro.
Popola kutimo havas valoron de leĝo.
Venas proverbo el popola la cerbo.
Popolo diras, Dio diras.
La "por" kaj la "kontraŭ".
Tro rapida edziĝo - porĉiama kateniĝo.
En bona ordo tra la pordo!
Komenciĝis mizero, ĝi venas per pordo kaj fenestroj.
Pelu mizeron tra l' pordo, ĝi revenos tra l' fenestro.
Se ĉiu balaos antaŭ sia pordo, tiam en la tuta urbo estos ordo.
Sukcesa venkanto de pordoj malfermitaj.
Diablo ne ĉiam unu pordon sieĝas.
Ora ŝlosilo ĉiun pordon malfermas.
Sieĝi ies pordon.
Elektadis sen fino, edziĝis kun porkino.
Al porko Dio kornojn ne donas.
Malavarulo kaj porko estas bonaj post la morto.
Ne naskas porko leonidon, nek korniko aglidon.
Se vi sidos en branoj, vin manĝos la porkoj.
Ĵeti perlojn antaŭ la porkojn.
Hundo bojas la vojon, vento portas la bojon.
Kion koro portas, vizaĝo raportas.
Sendito nur portas; kion oni ordonis, li raportas.
Li estas portreto de sia patro.
Li estas la portreto de sia patro.
Al posedanto de metio mankas nenio.
Ĉiu medalo du flankojn posedas.
Ĉiu propran saĝon posedas.
Al promeso oni ne kredas, - kredu, kiu posedas.
Al tiu ĉio cedas, kiu monon posedas.
Ju pli oni posedas, des pli oni avidas.
Kiu kapon posedas, kombilon jam trovos.
Bono posedata ne estas ŝatata.
Kun sia tuta posedo kaj heredo.
Malpli da posedo, malpli da tedo.
Ne fidu heredon, fidu posedon.
Antaŭe intencu kaj poste komencu.
Antaŭe kion vi devas, poste kion vi volas.
Kiu ne akiras, kiam li povas, tiu poste deziras, sed jam ne retrovas.
Leĝo valoras por poste, sed ne por antaŭe.
Petolu, diboĉu, sed poste sorton ne riproĉu.
Pli valoras tuj ovo, ol poste bovo.
Aŭ ministran postenon, aŭ pundoman katenon.
Antaŭparolo liberigas de postparolo.
Ŝuldo ne makulas, sed pagon postulas.
Donu fingron al avidulo, li tutan manon postulas.
Enspezo postulas elspezon.
Espero postulas oferon.
Servo postulas reservon.
Postulo ne pretendas, rifuzo ne ofendas.
En ĉiu angulo alia postulo.
Tro alta postulo aĉetanton ne ŝarĝas.
Kurbiĝu hoko laŭ postuloj de l' loko.
Vivi laŭ postuloj de la ĝustaj kalkuloj.
Ŝiru vin en du partojn, la mondo trian postulos.
Kion Dio ne donis, perforte ne postulu.
De fremda groŝo ŝiriĝas la poŝo.
El fremda poŝo oni pagas facile.
El la poŝo al la buŝo.
Li minacas per fingro en la poŝo.
Li vorton en la poŝo ne serĉas.
Luksa la vesto, sed malplena la poŝo.
Minaci per pugno en la poŝo.
Multe en kapo, sed nenio en poŝo.
Nuda kaj kruda, sen groŝo en poŝo.
Se okulo ne vidis, pagas la poŝo.
Sin turni al la poŝo.
Ŝparu groŝon - vi havos plenan poŝon.
Kiu domaĝas groŝon, perdas la tutan poŝon.
Spesmilo superflua poŝon ne ŝiras.
Barbo potenca, sed kapo sensenca.
Bruo potenca, nula esenco.
Li havas cerbon ne tro potencan.
Antaŭ tima okulo potenciĝas eĉ kulo.
Espero kaj pacienco kondukas al potenco.
For konscienco, venos potenco.
Laboro kaj pacienco kondukas al potenco.
Plej granda potenco kuŝas en la komenco.
Pli bona pura konscienco, ol malpura potenco.
Pura konscienco estas plej granda potenco.
Se mi faru riverencon, mi elektas potencon.
Danci kiel kato ĉirkaŭ poto.
Kaldrono ridas pri poto kaj mem estas kota.
Kia la poto, tia la kovrilo.
Ne batalu pot' el tero kontraŭ kaldrono el fero.
Por pot' argila poto fera estas najbaro danĝera.
Por pot' argila poto fera estas najbaro danĝera.
Prenu kiel vi volas, la poto ĉiam bolas.
Se vi senfine parolos, de ĝi la poto ne bolos.
Ne sanktuloj potojn faras.
Poton taksu laŭ sono, sinjoron laŭ tono.
Havu poton malgrandan, sed mem estu granda.
Ĉiu provas, kion li povas.
Al du sinjoroj samtempe oni servi ne povas.
Al la buŝo de "oni" neniu povas ordoni.
Batanto povas argumenti, batato devas silenti.
Eĉ bagatelo povas servi al celo.
Eĉ blinda kokino povas trovi grajnon.
Eĉ pinglo povas koron trapiki.
Edzigu filon, kiam vi volas, - edzinigu filinon, kiam vi povas.
Faru hodiaŭ, kion vi povas, - morgaŭ vi eble okazon ne trovos.
Hundo povas boji eĉ kontraŭ la reĝo.
Inter pokalo kaj lipoj povas multe okazi.
Juneco ne scias, maljuneco ne povas.
Kie diablo ne povas, tien virinon li ŝovas.
Kion mi povas, tion mi elŝovas.
Kion oni volas, tion oni povas.
Kiu povas antaŭvidi!
Kiu devas, tiu povas.
Kiu devas, tiu elekti ne povas.
Kiu kutimis ĉion juĝi, nenie povas rifuĝi.
Kiu mordi ne povas, kisi ekprovas.
Kiu ne akiras, kiam li povas, tiu poste deziras, sed jam ne retrovas.
Konsilu kiu povas.
Kontentigi ĉiujn eĉ anĝelo ne povas.
Kontraŭ kalumnio ne povas batali eĉ Dio.
Li havas pli da mono, ol li povas kalkuli.
Liaj dentoj povas festi sabaton.
Liaj dentoj povas forgesi sian metion.
Malsaĝulo malpacigis kaj dek saĝuloj repacigi ne povas.
Mi ne povas kapti en ĝi la sencon.
Ne povas ĉiu homo esti pap' en Romo.
Ne prokrastu ĝis morgaŭ, kion vi povas fari hodiaŭ.
Ne vivu kiel vi volas, vivu kiel vi povas.
Ne voku diablon, ĉar li povas aperi.
Nenia konstruo povas esti sen bruo.
Ofte ligis malsaĝulo kaj dek saĝuloj malligi ne povas.
Oni ne povas sin movi laŭ ĉiu vento aparte.
Pri nenio oni povas ĵuri.
Sata malsatan ne povas kompreni.
Se la tempo forblovis, ni jam helpi ne povas; kio post ni aperos, ni de ĝi ne suferos.
Se vi povas, profitu, sed aliajn ne incitu.
Serpenton oni povas eviti, sed kalumnion neniam.
Vi povas eĉ haki lignon sur lia kapo.
Miljaroj ne povis - minuto elŝovis.
Riĉa preparo, sed povo avara.
Sen povo kolero estas ridinda afero.
Kaŝu kiom vi povos, mensogo sin elŝovos.
Dio al vi donis, por ke vi povu doni.
Atendu min antaŭ la domo de mia pranepo.
Kiu jam havas, tiu pravas.
Prave li ricevas.
Prave punite laŭmerite.
Kolero pravecon ne donas.
Larmoj pravecon ne pruvas.
Kiu tro sin pravigas, tiu mem sin kulpigas.
Nesciado de leĝo neniun pravigas.
Per eraro ne praviĝas la faro.
Pro eraro ne praviĝas la faro.
Ju pli da havo, des pli da pravo.
Ju pli precizaj la kalkuloj, des pli fortika la amikeco.
Al vi oni predikas kaj nin oni pikas.
Prediki al surduloj.
Eĉ kontraŭ pastra prediko troviĝas kritiko.
Inter kornikoj ne konvenas predikoj.
Aŭskulti kiel ĥinan predikon.
Fari al iu predikon pri moroj.
Li komprenas predikon, kiel bovo muzikon.
Kontraŭ peko prediku, sed pekinton pardonu.
Ne prediku knabino al via patrino.
Danĝero sieĝas, al Dio ni preĝas - danĝero ĉesas, ni Dion forgesas.
Malriĉa kiel muso preĝeja.
Preĝejo proksima, sed Dio malproksima.
Malsaĝulon oni batas eĉ en la preĝejo.
Pastron nutras preĝejo.
Sonorilo vokas al preĝejo kaj mem neniam eniras.
Certaĵo kaj leĝo, kiel amen en preĝo.
Fasto kaj preĝo riĉecon ne donas.
Por la mono pastra preĝo, por la mono romp' de leĝo.
Post la batalo preĝo ne helpas.
Pastro vivas de preĝoj, advokato de leĝoj.
Preĝon faru, sed farunon preparu.
Preĝu al la Eternulo, ne al Lia sanktulo.
Preĝu kore kaj laboru fervore.
Malfeliĉo komuna estas malpli premanta.
Najbaro ne ĝemas, kiam boto nin premas.
Ne ĉiu aspiranto devas esti prenanto.
Pli feliĉa estas donanto ol prenanto.
Kio mem ne venas, li per la dentoj ĝin prenas.
Kiu donacon prenas, tiu sin katenas.
Kiu pli frue venas, pli bonan lokon prenas.
Malbonulon diablo ne prenas.
Oni prenas avide, oni redonas malrapide.
Oni prenas per manoj, redonas per piedoj.
Oni perfidon prenas, sed perfidulon abomenas.
Pastro ŝafon ne prenas, ĝi hejmen revenas.
Petro kornojn tenas, Paŭlo lakton prenas.
Se ne venas per bona vorto, oni prenas per forto.
Tempo prenas, tempo pagas.
Preni iun sur la dentojn.
Ekzameni ne devigas preni.
Vi amas preni, amu redoni.
Dio donis, Dio prenis.
Ne prenis pastro la donon - rekaŝu sako la monon.
Se vi prenis la violonon, prenu ankaŭ la arĉon.
Unua venis, unua prenis.
Bovo prenita, koko donita kaj - kvita.
Pro karta preno perdiĝis bieno.
Li prenos kaj benos.Li pulvon ne elpensis.
Tempo venos, zorgon prenos.
Prenu kiel vi volas, la poto ĉiam bolas.
Falis el mano - prenu satano.
Oni invitas - venu, oni donacas - prenu.
Se vi prenis la violonon, prenu ankaŭ la arĉon.
Ne valoras la faro la koston de l' preparo.
Riĉa preparo, sed povo avara.
Preĝon faru, sed farunon preparu.
Kun urso promenu, sed pafilon prete tenu.
Nek al teksto, nek al preteksto.
Por ŝafon formanĝi, lupo trovos pretekston.
Postulo ne pretendas, rifuzo ne ofendas.
Du kontraŭ unu prezentas armeon.
Kion koro sentas, lango prezentas.
Nenio pli grandan mizeron prezentas, ol se sano mankas kaj ŝuldoj turmentas.
Unu similas nulon, ne prezentas kalkulon.
Vesto homon prezentas.
Cent jarojn silentis kaj subite sin prezentis.
Ju pli da aĉetantoj, des pli alta la prezo.
Ju pli granda bezono, des pli granda la prezo.
Malgranda pezo, sed granda prezo.
Li faras princan promeson, sed ne havas eĉ speson.
Al glacio printempa kaj al amiko tro nova ne fidu.
Printempo semas, aŭtuno rikoltas.
Neĝo kaŝas nur ĝis printempo.
Li havas ankoraŭ printempon en kapo.
Unu hirundo printempon ne alportas.
Kion vi pripenas, tio al vi venas.
Pripensu malrapide kaj agu decide.
Oni priŝtelas ne riĉulon, sed sengardulon.
Vivon privatan kaŝu la muroj.
Komenciĝis proceso, mono fluas sen ĉeso.
Lecionoj al profesoro estas vana laboro.
Ĵuri per la barbo de l' profeto.
Malsaĝulo ofte estas profeto.
Neniu estas profeto en sia urbeto.
Vera kiel vorto de profeto.
Neleĝe akirita ne estas profita.
Peke akirita ne estas profita.
Ŝtelisto ŝteliston evitas, ĉar li tie ne profitas.
Du militas - tria profitas.
Kiu ŝvitas, tiu profitas.
Kiu multe profitas, ankaŭ perdon ne evitas.
Se la gasto meritas, eĉ lia hundo profitas.
Kio vendiĝas kaŝite, vendiĝas plej profite.
Kiel li meritis, tiel li profitis.
Multe da sprito, sed neniom da profito.
Pli valoras kontenta spirito, ol granda profito.
Venas profito - venas merito.
Tro da metioj, - profitoj neniaj.
Profiton celu, sed aliajn ne pelu.
Kiu amas la liton, ne akiros profiton.
Se vi povas, profitu, sed aliajn ne incitu.
Langa vundo plej profunda.
Saĝo abunda, sed ne profunda.
Fiŝo granda naĝas profunde.
Li salutas profunde kaj mordas hunde.
Sciu funde, sed tenu profunde.
Ne konante la profundecon, ne iru en la riveron.
Fiŝo serĉas profundon, homo serĉas abundon.
Granda ŝipo bezonas profundon.
Vivu, progresu, sed lerni ne ĉesu.
Prokrastita ne estas perdita.
Ne prokrastu ĝis morgaŭ, kion vi povas fari hodiaŭ.
Proksima kubuto, sed ne por la buŝo.
Preĝejo proksima, sed Dio malproksima.
Ŝtelu malproksime, edziĝu proksime.
Mizero plej ekstreme, Dio plej proksime.
Riĉulo kiel fajro proksime bruligas, malproksime ne varmigas.
Vi sekretos al edzino, ŝi sekretos al fratino, kaj tiel la sekreto promenados sen fino.
Kiam kato promenas, la musoj festenas.
Lia cerbo iris promeni.
Kio aliloke promenos, al ni ankaŭ ĝi venos.
Kun urso promenu, sed pafilon prete tenu.
Ofte mano forgesas, kion buŝo promesas.
Promesi orajn montojn.
Promesita trezoro estas sen valoro.
Plena estas la infero de promesitaj aferoj.
Promeso estas larĝa, plenumo estas ŝarĝa.
Promeso ne satigas.
Al promeso oni ne kredas, - kredu, kiu posedas.
Plej facile promeso rimiĝas kun forgeso.
Nutri per promesoj.
Per promesoj estas pavimita la infero.
Kiu promesojn faras, tiu ne avaras.
Nobelo promesojn disdonas, kampulo promesojn plenumas.
Nobelo promesojn disdonas, kampulo promesojn plenumas.
Sub seruro promesojn tenu, sed doninte ne reprenu.
Li faras princan promeson, sed ne havas eĉ speson.
Pronomoj "mia" "min" kaj "mi" en mondo reĝas ĉiam tri.
Propeka kapro.
Dronanto domon proponas, savito eĉ brikon ne donas.
Ekzemplo proponas, sed ne ordonas.
Homo proponas, Dio disponas.
Propra opinio ne estas leĝo por alia.
Propra sufero - plej granda sur tero.
Propra supo brogas, fremda allogas.
Propra volo ordonon superas.
Al ĉiu sia propra estas ĉarma kaj kara.
Apud propra domo ŝtelisto ne ŝtelas.
Eĉ ĉe kokino troviĝas propra inklino.
En propra angulo ĉiu estas fortulo.
En fremda tegmento li flikas truon kaj en propra ne vidas la fluon.
En la propra sia domo ĉiu estas granda homo.
Estu saĝa homo en via propra domo.
Kiu cedas al sia infano, ĝin pereigas per propra mano.
Kuraĝa mieno antaŭ propra kameno.
Kuri de sia propra korpo.
Li estas sia propra mastrino.
Ne kredu al parolo sen propra kontrolo.
Pli valoras propra ĉemizo, ol fremda plena valizo.
Pri propra afero neniu juĝas libere.
Ĉiu propran saĝon posedas.
Ĉiu havas sian propran guston.
Propran ĝibon neniu vidas.
Propran vangon neniu batas.
Kiu fremdan avidas, propran forperdas.
Kiu havas malican celon, ofte perdas sian propran felon.
Korniko vundita propran voston timas.
Ne fidu fidelulon, fidu propran okulon.
Timi sian propran ombron.
Jugo propravola ne estas malmola.
Kiu koleras, tiu ne prosperas.
Se amas Dio, prosperas ĉio.
Post sufero venas prospero.
Sen ordo en afero ne ekzistas prospero.
Kiun reĝo protektas, tiun ministro elektas.
Unu malamiko pli difektas, ol cent amikoj protektas.
Vundan lokon protektis, alian difektis.
Al protekto kaj forto helpas la sorto.
Kontraŭ neesto ne helpas protesto.
Ĉiu provas, kion li povas.
Fajro provas la oron, mizero la koron.
Proverbo estas sperto, proverbo estas averto.
Proverbo estas sperto, proverbo estas averto.
Venas proverbo el popola la cerbo.
Oni batas la oron, por provi ĝian valoron.
Al amiko nova ne fidu sen provo.
Nenia peno nek provo donos lakton de bovo.
Ju cerbo pli prudenta, des lango pli silenta.
Riĉigas ne enspezo, sed prudenta elspezo.
Aŭskultas prudente, kiu aŭskultas atente.
Ĉiu vivas laŭ sia prudento kaj sento.
Aperas prudento, kiam pasis la momento.
De legado sen atento ne riĉiĝas la prudento.
Venas prudento post la ĝusta momento.
Volo kaj sento faras pli ol prudento.
Dio donis oficon, Dio donas prudenton.
Kiu prudenton ne havas, tiun saĝo ne savas.
Perdiĝas per pruntedono amiko kaj mono.
Vilaĝano kreditas, vilaĝestro prunteprenas.
Li dentojn prunti ne bezonas.
Prunto amikon forpelas.
Larmoj pravecon ne pruvas.
Nigro sur blanko pruvas sen manko.
Komparo ne estas pruvo.
Suspekto pruvon ne egalas.
Ju laboro pli publika, des pli granda la kritiko.
Kiso publika estas kiso malamika.
Mono publika estu fortika.
Minaci per pugno en la poŝo.
Trafis pugno pugnon.
Ludi kun iu ludon de pugnoj.
Trafis pugno pugnon.
Palpi al iu la pulson.
Eksplodema kiel pulvo.
Eksplodis kiel pulvo.
Li prenos kaj benos.Li pulvon ne elpensis.
Dio punas laŭ la fortoj.
Senditon oni aŭskultas aŭ ne aŭskultas, sed ne punas nek insultas.
Aŭ ministran postenon, aŭ pundoman katenon.
Dio puni deziras, li la saĝon fortiras.
Vivis puninde, mortis ridinde.
Ne kaptita - ne punita.
Kune kaptite, kune punite.
Prave punite laŭmerite.
Puno pekon svingas, favorkoreco ĝin estingas.
Amo kaj puno loĝas komune.
Bojas hundo sen puno eĉ kontraŭ la suno.
Bona puno por malbona peno.
De kiu la kulpo, por tiu la puno.
Deko da pekoj - unu la puno.
Ju homo pli fiera, des puno pli severa.
Por peko senkonscia puno nenia.
Ne punu edzinon antaŭ infanaj okuloj, ne punu infanojn antaŭ fremduloj.
Ne punu edzinon antaŭ infanaj okuloj, ne punu infanojn antaŭ fremduloj.
Per mono, ne per mano punu vilaĝanon.
Pura ĉielo fulmon ne timas.
Pura konscienco estas plej granda potenco.
Akvo kura - akvo pura.
Pli bona pura konscienco, ol malpura potenco.
Tro forta ĵuro - la afero ne pura.
Diri la puran veron.
Ne elverŝu la malpuran, antaŭ ol vi havas la puran.
Vesto eluzita, sed pureco spirita.
Malplena sako puŝas al peko.
Li ne enlasas puŝon en sian buŝon.
Ne puŝu vian regularon en fremdan anaron.
En puton ne kraĉu, ĉar vi trinki bezonos.
Kiam pasanto jam trinkis, li la puton insultas.
Ne kraĉu en puton, ĉar vi trinki bezonos.
De semo putra venas frukto ne nutra.
Putrado de fiŝo komenciĝas de l' kapo.
Akvon senmovan kovras putraĵo.
Eĉ por pomo putranta troviĝas amanto.
Laboro homon nutras, sen laboro li putras.
Laboro fortigas, ripozo putrigas.